Dlaczego warto otworzyć pralnię samoobsługową z nami?

Wspólna analiza i wybór lokalizacji pralni.

Na bazie wieloletnich doświadczeń pomagamy  w ocenie lokalizacji obiektu. Lokal przeznaczony pod pralnię samoobsługową RENZACCI LAUNDROMAT powinien znajdować się przy łatwo dostępnym ciągu komunikacyjnym, w dobrze widocznym miejscu. Dzięki analizie przestawiamy najlepsze z możliwych rozwiązań dopasowanych do lokalnego rynku.

Projekt i rysunki techniczne
Centrum Projektowe firmy RENZACCI wspomaga nas w przygotowaniu profesjonalnych projektów pralni samoobsługowych RENZACCI LAUNDROMAT wraz ze wszystkimi maszynami i ich podłączeniami do mediów.
Optymalny dobór maszyn

Dzięki szerokiej gamie najwyższej  jakości i niezawodności maszyn pralniczych RENZACCI dokonujemy właściwego dla danej lokalizacji pralni samoobsługowej RENZACCI LAUNDROMAT doboru maszyn uwzględniając zarówno warunki lokalowe jak i w pierwszej kolejności energooszczędność wszystkich urządzeń.

Biznes plan

Na podstawie przygotowanych projektów i właściwego doboru maszyn przygotowujemy szczegółowy biznes plan, na podstawie którego inwestor może zasymulować obroty pralni samoobsługowej RENZACCI LAUNDROMAT w zależności od ilości prań oraz czas zwrotu całej inwestycji.

Wizualizacja

Na tym etapie przygotowujemy projekty wizualizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne pralni samoobsługowej RENZACCI LAUNDROMAT. Projekty są przygotowywane dla każdej pralni indywidualnie.

Wykonanie pod klucz

Na podstawie wszystkich zatwierdzonych informacji i projektów realizujemy projekt pralni samoobsługowej RENZACCI LAUNDROMAT ,,pod klucz” w sensie projektowo-budowlanym.

Opieka serwisowa

Nad prawidłowym funkcjonowaniem pralni samoobsługowych RENZACCI LAUNDROMAT cały czas czuwa sztab doświadczonych serwisantów przeszkolonych przez firmę RENZACCI.

Doradztwo

W czasie całego okresu współpracy służymy pomocą w kreowaniu strategii marketingowych, kampanii reklamowych oraz pozycjonowaniu stron.

 Rozpocznij swój automatyczny biznes z RENZACCI LAUNDROMAT!!!